A Hallgatói Önkormányzatról 

A hallgatói mozgalom erősen beleivódott hazánk és különösen Szeged város történetébe. Elég talán a MEFESZ-re, és az 56-os forradalom kapcsolatára gondolnunk.

HÖK az SZTE-n

A Hallgatói Önkormányzat intézményét a Felsőoktatási Törvény hozza létre és szabályozza. Minden magyarországi, állami, vagy államilag elismert nem állami felsőoktatási intézményben működik Hallgatói Önkormányzat (HÖK).
A HÖK egy alulról építkező szervezet, melynek minden kari hallgató a tagja, és mindenki rendelkezik a választó és a választhatóság jogával. Ebből kifolyólag egyetemünkön ma tizenkettő kari HÖK működik, melyek egymástól függetlenek ugyan, mégis uniót képeznek egymással, és ha kell közösen lépnek fel a hallgatói érdekekért. A koordinátor szerepét az operatív ügyekben az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat látja el (EHÖK).

Az SZTE EHÖK alapszabálya alapján, kétfordulós választásokon a hallgatók megválasztják a képviselőket. A Természettudományi és Informatikai Karon kilenc fős az állandó testület. A szavazás érvényességéhez szükséges az összhallgatói létszám 25%-a. A megválasztott képviselők ezután elektori rendszerrel megválasztják a kari HÖK elnököt. A HÖK elnök joga jelölni a gazdasági, illetve az általános alelnököt, melyek személyét a képviselők szavazzák meg.

A HÖK feladatai

A Hallgatói Önkormányzatoknak számtalan feladatai közül, hármat emelhetünk ki legfontosabbként: a hallgatói érdekképviseletet, pályázatok kiírását és elbírálását, valamint a hallgatóknak szóló rendezvények szervezését.

Érdekképviselet

A HÖK legfontosabb jogosítványainak egyike az egyetértési jog, ami a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzat elfogadására és módosítására, a tanulmányi- és vizsgaszabályzat, a térítési- és juttatási szabályzat, valamint az oktatói munka hallgatói véleményezésére terjed ki.

Hogy ez mit is jelent?
A Hallgatói Önkormányzatot 25%-os szavazati jog illeti meg, a kari és egyetemi intézkedések minden szintjén. A Kari Tanácstól kezdve, egészen az Egyetemi Szenátusig, mely Egyetemünk legnagyobb döntéshozó szerve. A HÖK jelenléte és szavazata nélkül gyakorlatilag semmilyen intézeti, kari vagy egyetemi döntés nem tekinthető legitimnek.

Hogy ez miért is fontos?
A diplomához vezető úton a felsőoktatás intézmény tanulmányi kötelezettségek elé állítja a hallgatókat, melyeket ha nem teljesítenek szankciók követnek. Ennek megfelelően az egyetemnek és az oktatóknak is vannak kötelezettségei a hallgatóság felé. A Hallgatói Önkormányzat feladata ebben a témakörben az, hogy segítse a diákság érdek érvényesítését az egyetemmel szemben, abban az esetben, ha valóban jogtalanul ért valakit retorzió. Ez lehet akár: egy jogtalanul ki küldött csekk, a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat megsértése vagy bármilyen jogtalanul elmarasztaló intézkedés. Ehhez azonban elengedhetetlen az, hogy tisztában legyetek a titeket megillető jogokkal, és hogy probléma esetén kihez fordulhattok segítségért.

Azt tanácsoljuk nektek, hogy a gólyatáborok végeztével merüljetek el egy picit a rátok vonatkozó kari és egyetemi szabályzatokban. Ha valami mégis kifogna rajtatatok ne féljetek segítséget kérni! A kari HÖK irodán és az EHÖK irodán, mind a tanulmányi, mind a juttatási kérdésekben tudnak nektek segíteni. Forduljatok hozzánk bizalommal!

Pályázatok kiírása és elbírálás

Az EHÖK írja ki és bírálja el a szociális és a teljesítmény alapú ösztöndíjakat az intézmény szenátusa és az EHÖK által kialakított szabályzatok alapján.  

Ezen kívül a HÖK bírálja azokat az eseti pályázatokat, amelyre évközben pályázhattok,mint például a Rendkívüli Szociális Ösztöndíj, a Diákcélú Támogatás, a Tudományos Ösztöndíj és a Szakmai gyakorlati támogatás.

A TTIK HÖK rendezvényei

A HÖK által az évek során létrehozott kisebb és nagyobb rendezvények mára már hagyománnyá nőtték ki magukat a TTIK-n.
Olyan rendezvényekről beszélhetünk, melyek hozzátartoznak a hétköznapjainkhoz, heti illetve éves ritmusunkhoz. Fontossá vált számunkra a minőség és a hagyomány, de szükség van a természettudós és informatikus rendezvények repertoárjának színesítésére is, melyhez kíváncsian várjuk ötleteiteket.

Aktuális rendezvényeinket a Rendezvények oldalon találod. 

Elérhetőség

6723 Szeged
Boldogasszony sgt. 4
(Irinyi épület)

Kapcsolat

© 2020 – TTIKHÖK- Minden Jog Fenntartva!
Designed by: WillRiseU  
|   Hosted By: Sootsoft